Лятна академия за бъдещи първокласници

Това е програма, която осигурява предучилищна подготовка на деца от 1-ва и 2-ра подготвителна група. Заниманията се провеждат по метода на класическата сугестопедия, като целта е да изградим у децата интерес към ученето и обучителния процес. Курсът включва:  подготовка, съобразена с образователните стандарти;  метод на провеждане – класическа сугестопедия;  забавни творчески задачи, еко-работилници, спортни занимания…

Лятна академия за деца от 1 до 4 клас

Лятна академия е интересен образователен курс, който цели да подобри и разшири училищната подготовка на всички деца от 1-ви до 4-ти клас. Програмата дава възможност за: комбинирани образователни и развлекателни занимания; занимания с педагог, съобразени с училищната програма; еднодневни екскурзии, организирани с лицензиран транспорт в дните сряда и петък (при подходящи метеорологични условия); музикални занимания,…