Бабата – приятел или враг?

Бабата е институция в българското семейство. Често помощта й е безценна за младите семейства при отглеждането на децата. От позицията на опита тя успява да даде на майката и твърда основа, и крила, за да отглежда детето без излишни предразсъдъци, слушайки повече собственото си сърце. Но се случва между двете майки да възникнат спорове (дори…

Как да се научим да казваме „Да“ на детето или живот, изпълнен с моменти на съгласие

Децата не се нуждаят от безсмислени и непрекъснати отговори„Да“,„Да“,„Да“, в продължение на цял ден. Децата просто имат нужда от живот изграден върху малки „моменти на съгласие“. Не е необходимо всичко да е разрешено и да няма ограничения. Напротив, правилата създават сигурност у детето. Но понякога ние като родители прекалено бързо казваме „Не“ и възпираме емоцията…

Коя професия е подходяща за моето дете

Що е то „кариерното консултиране”? Кариерното консултиране подпомага деца и възрастни да се ориентират в разнообразието от професии и да разберат, кое поприще е подходящо за техния характер, възможности и мечти. Кариерното консултиране е доверителното общуване между ученик и специалист. Консултантът води своя „клиент“ като гид през актуалните тенденции на пазара на труда, но в…